Studium wykonalności (ang. FEASIBILITY STUDY) określa, czy dany projekt uda się zakończyć sukcesem, czyli ocenia sens realizacji projektu, studium wykonalności nie ma formuły biznesplanu. Dzięki badaniu przedsięwzięcia można dowiedzieć się, jakie korzyści przyniesie realizacja projektu i w związku z tym, czy warto ją w ogóle rozpoczynać. Istnieją różne szablony zawartości dokumentu studium wykonalności, jednak z reguły odnoszą się one do oceny wykonalności projektu w trzech głównych aspektach ekonomicznym, technicznym i finansowym. Firma AMBICO zapewnia wsparcie przy opracowaniu studium wykonalności według zewnętrznych wytycznych dla realizacji danego projektu lub może wykonać studium według uzgodnionego indywidualnie zakresu obejmującego na przykład: streszczenie projektu, analizę prawną, analizę społeczno – gospodarczą, analizę techniczną, plan wdrożenia projektu i finansowania, analizę finansową.

Oferta cenowa zależy od przedmiotu i zakresu studium wykonalności i jest każdorazowo negocjowana z klientem.