Specjalizujemy się w łączeniu dobrych praktyk organizacyjnych z technologią procesów firmy. W naszych rozwiązaniach zawsze zwracamy uwagę na wzrost przychodów i optymalizację operacyjną kosztów.

Firma AMBICO powstała w 2007 i wzięła swoją nazwę od angielskich słów AMBITIOUS COMPANY, co ma podkreślać chęć specjalizowania się w ambitnych, doradczych projektach technologiczno – organizacyjnym dla MSP z różnych sektorów gospodarczych. Firma wykonuje badania marketingowe, w tym analizy wymagań klienta, analizy wymagań przepisów prawnych dotyczących oferowanych wyrobów, analizy mikro i makro otoczenia, mocnych i słaby stron firmy wraz z opracowaniem rynkowej pozycji strategicznej oraz strategii rozwoju produktów / rynków, firma przygotowuje plany marketingowe. Firma oferuje przygotowywanie stron internetowych, sklepów internetowych, ocenę pozycjonowania stron internetowych oraz przygotowanie ich zawartości ( copyrighting). Firma AMBICO świadczy kompleksowe usługi wspomagające zarządzanie i organizację w firmie. W skład usług firmy wchodzą: audity organizacyjne całości firmy i jej poszczególnych obszarów funkcjonalnych, rynkowych, jakości, czy czynników środowiskowych, opracowanie struktury firmy, mapowanie i optymalizacja procesów i ich wzajemnych powiązań, atestacja stanowisk pracy i opracowanie stanowiskowych kart pracy, systemy ocen pracowników i ich motywacji.

AMBICO posiada kompetencje auditora wiodącego systemów QM oraz FSM. Firma doradza przy określaniu misji i strategii rozwoju, wykonuje analizy PEST w oparciu o metody scenariuszowe, określa kluczowe czynniki sukcesu (KCS), 5 sił PORTERA, proponuje wskaźniki KPI i KRI osiąganych celów strategicznych oraz arkusz SCORECARD w oparciu o metodę BSC. AMBICO doradza w zakresie wyboru technologii procesów produkcji / świadczenia usług na podstawie analizy parametrów procesów produkcyjnych i/lub usługowych takich jak koszty, wydajność, jakość, czas, energochłonność, zastosowanie ekologicznych źródeł energii – wykonywane są schematy technologiczne ciągów / gniazd produkcyjnych. Świadczone są również usługi oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli są wymagane dla danego przedsięwzięcia, firma posiada kompetencje auditora wiodącego systemów środowiskowych ISO14001. AMBICO wspomaga firmy w zarządzaniu projektem według PMI / PRINCE2, w tym sporządza studium wykonalności dla przedsięwzięć.  Podstawą doradztwa realizowaną przez AMBICO jest technologia produkcji danego wyrobu lub dostarczania usługi, co  łączy w sobie zarówno wewnętrzne przepływy pracy, jak i będące ich efektem wyroby, spełniające wymagania klientów i przepisów prawnych. Pracownicy firmy i współpracujący eksperci posiadają dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne w zarządzaniu organizacjami, co w połączeniu z wiedzą specjalistyczną w zakresie strategii, procesów produkcji i świadczenia usług, ochrony środowiska, techniki i marketingu pozwala na uzyskanie innowacyjnych efektów usług doradczych.

40+ Zadowolonych Klientów