Systemy zarządzania jakością, zgodne z normą ISO 9001, stosuje się w firmach, które chcą wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie przepisów prawnych. Systemy zarządzania jakością ISO 9001 oparte są na zarządzaniu procesami, co ułatwia organizację pracy, nadzór nad przepływami pracy, optymalizację potrzebnych zasobów, zwiększenie skuteczności i efektywności pracy, obniżenie kosztów, polepszenie obiegu dokumentów wspierających produkcję wyrobów lub dostarczanie usług. Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem ZKP, systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu zapewnienia jakości AQAP2110, w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu jakościowego w renomowanej jednostce certyfikującej - BVC, LRQA, PRS, CCJ, BSI i innych. System zarządzania jakością jest projektowany z uwzględnieniem bieżącego funkcjonowania organizacji oraz w maksymalnie prosty sposób, tylko z niezbędną ilością dokumentów systemowych. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością obejmuje między innymi: przeprowadzenie diagnostyki organizacyjnej, określenie zakresu systemu jakości, opracowanie polityki jakości i celów dotyczących jakości, określenie kluczowych procesów organizacyjnych, zaprojektowanie procedur systemowych i organizacyjnych wspierających funkcjonowanie procesów, opracowanie księgi jakości, szkolenie wdrożeniowe dla pracowników objętych systemem jakości, przeprowadzenie auditu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu. Dzięki opracowanej technologii wdrażania i stosowanej prostocie systemu jakości, istnieje możliwość jego zaprojektowania i wdrożenia w bardzo krótkim czasie, np. w organizacji 150 - osobowej nawet w ciągu 3 miesięcy.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu jest zależna od złożoności i rodzajów procesów w organizacji oraz jest każdorazowo negocjowana z klientem.