Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodne z normą ISO 22000, HACCP, IFSL, IFS, BRC, stosuje się w firmach należących do łańcucha żywnościowego, które chcą wykazać swoją zdolność do panowania nad zagrożeniami bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez człowieka. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności FSM oparte są na elementach kluczowych dla bezpieczeństwa żywności w obszarze łańcucha żywnościowego, obejmujących: interaktywną komunikację, programy wstępne, operacyjne programy wstępne, programy HACCP oraz weryfikację skuteczności funkcjonowania systemu.

Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, IFS, BRC, HACCP w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu systemu bezpieczeństwa żywności w dowolnej jednostce certyfikującej wykonującej tego typu usługi – BVC, LRQA i innych. System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, IFS, BRC, HACCP może zostać zintegrowany z systemem jakości ISO 9001. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmuje między innymi: analizę obowiązujących przepisów prawnych, związanych z funkcjonowaniem firmy w zakresie bezpieczeństwa żywności, określenie procesów technologicznych potrzebnych do realizacji bezpiecznych wyrobów, opracowanie programów wstępnych dotyczących zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, przeprowadzenie analizy zagrożeń, wybór środków nadzoru, opracowanie operacyjnych programów wstępnych i/lub planów HACCP, szkolenie wdrożeniowe dla pracowników objętych systemem, przeprowadzenie auditu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu.

Firma AMBICO świadczy specjalistyczne usługi doradcze dla firm TRANSPORTOWYCH w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w czasie jej transportu. Usługi doradcze obejmują analizę stanu istniejącego związanego z bezpieczeństwem żywności, opracowanie i wdrożenie praktycznych systemów bezpieczeństwa żywności zgodnych z wymaganiami prawa polskiego i europejskiego oraz wymaganiami normalizacyjnymi jakimi jak: ISO 9001, ISO 22000, GHP, GMP, HACCP, BRC, IFS Logistics. Firma AMBICO świadczy usługi doradcze dotyczące: świadectw ATP, decyzji sanitarnych, przygotowania środków transportu do inspekcji sanitarnych instytucji kontrolnych oraz świadectw wzorcowania urządzeń termografów, termometrów i pirometrów. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu oraz prowadzenia dokumentacji sanitarnej środków transportu.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zależna od wyboru zakresu systemu oraz złożoności procesów technologicznych i jest każdorazowo negocjowana z klientem.