Zintegrowane systemy zarządzania HSE stosuje się w firmach, które chcą w sposób systemowy zapewniać bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, zapobiegać urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą i ciągle doskonalić efekty działania w zakresie BHP oraz chcą osiągnąć zrównoważony rozwój pomiędzy środowiskiem, ludźmi i gospodarką, uzyskać przejrzystość w spełnianiu środowiskowych wymagań prawnych, łagodzić wpływ zanieczyszczeń, efektywnie wykorzystywać zasoby, prowadzić właściwą gospodarkę odpadami i doskonalić środowiskowe efekty swojej działalności. Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego (ang. HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM) spełnia wymagania normy ISO 45001, normy ISO 14001 oraz uwzględnia dobre praktyki HSE. System HSE jest oparty na zarządzaniu ryzykiem - zagrożeniach i szansach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp) oraz negatywnych i pozytywnych skutkach wpływu na środowisko wynikających z aspektów środowiskowych działalności firmy. Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania HSE, w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego w wybranej jednostce certyfikującej. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia zintegrowanego sytemu HSE jest zależna od złożoności ryzyk BHP na stanowisku pracy, rodzajów aspektów środowiskowych organizacji i jest każdorazowo negocjowana z klientem.