Systemy zarządzania środowiskowego, zgodne z normą ISO 14001, stosuje się w firmach, które chcą minimalizować negatywne skutki swoich działań oraz wyrobów na środowisko. Norma ISO 14001 została oparta na zarządzaniu aspektami środowiskowymi, czyli zarządzaniu elementami działań organizacji lub jej wyrobów oddziałujących na środowisko. Środowisko to inaczej otoczenie firmy, obejmujące: powietrze, wodę, ziemię, zasoby naturalne, faunę, ludzi i wzajemne ich zależności. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 pozwala firmie na wspomaganie ochrony środowiska, wynikającej z przepisów prawa i własnej polityki środowiskowej, oraz zwrócenie uwagi klientów na troskę organizacji o środowisko naturalne, tym samym o ich własne zdrowie. Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu systemu środowiskowego w dowolnej jednostce certyfikującej - BVC, LRQA, PRS, BSI i innych. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego obejmuje między innymi: określenie aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, analizę środowiskowych wymagań prawnych związanych ze zdiagnozowanymi aspektami środowiskowymi, zaprojektowanie technik wspomagających zarządzanie środowiskowe – odpowiednich procedur operacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych, auditu i przeglądu zarządzania. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia sytemu jest zależna od złożoności aspektów środowiskowych organizacji i jest każdorazowo negocjowana z klientem.