Firma AMBICO oferuje opracowanie różnych procedur i instrukcji organizacyjnych, w tym specjalistycznych produkcyjnych. Mogą być to: instrukcje sterowania produkcją / dostarczania usługi, instrukcje zarządzania konfiguracją, instrukcje metrologiczne, instrukcje logistyczne, instrukcje zarządzania ryzykiem itp. Przy współudziale z firmą zleceniodawcy są opracowywane i dokumentowane zakładowe normy produkcyjne. Procedury i instrukcje są wykonywane w sposób opisowy i/lub graficzny przy wykorzystaniu symboli schematów blokowych według normy ISO 5807 Information processing — Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts.

Oferta cenowa zależy od zakresu opracowań i jest każdorazowo negocjowana z klientem.