Firma AMBICO przeprowadza analizę funkcjonowania technologicznych procesów operacyjnych firmy pod kątem ich efektywności i skuteczności funkcjonowania. Ustalane są kryteria oceny procesów w perspektywie kosztów, czasu, wydajności, jakości, energochłonności, udziału ekologicznych źródeł energii w procesie. Następnie analizuje się ich efektywność, tj. w jakim stopniu proces uzyskuje zakładane wyniki w porównaniu do ponoszonych nakładów. Procesy firmy są również analizowane pod kątem skuteczności osiągania zakładanych celów procesu. W wyniku przeprowadzonych analiz firma AMBICO doradza w zakresie doskonalenia funkcjonowania procesu lub proponuje zmianę struktury procesu lub jego powiązań w celu uzyskania nowej, efektywniejszej funkcjonalności.

Oferta cenowa zależy od wykonywanych prac i jest każdorazowo negocjowana z klientem.