Firma AMBICO doradza przy wyborze rozwiązań technologicznych, które zapewnią deficytowe wymagania funkcjonalne lub polepszą efektywność i/lub skuteczność istniejących procesów. AMBICO analizuje dostępne na rynku rozwiązania technologiczne, analizuje ich możliwości techniczne i możliwość zastosowania w firmie, przedstawia zalety jakie daje dane rozwiązanie. Jeżeli jest takie oczekiwanie, firma AMBICO przeprowadza proces wyboru najkorzystniejszego dostawcy (prowadzi negocjacje zakupowe w imieniu firmy) przy uwzględnieniu budżetu firmy.

Oferta cenowa zależy od wykonywanych prac i jest każdorazowo negocjowana z klientem.