Wiele firm realizuje jednostkowe wyroby, projekty organizacyjne, innowacyjne lub inwestycyjne - szczególnie w takiej sytuacji niezbędne jest odpowiednie planowanie i nadzorowanie realizowanych prac. Firma AMBICO przygotowuje m.in.: kartę projektu (KIP), studium wykonalności projektu, ocenę oddziaływania na środowisko, jeżeli jest takie wymaganie lub przedsięwzięcie znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziałuje na środowisko, kartę stron zainteresowanych, plan komunikacji w projekcie, określenie wymagań, deklarację zakresu projektu, strukturę rzeczową / wynikową elementów projektu, definiuje działania w celu uzyskania struktury / wyników projektu, technologiczną kolejność działań, harmonogram działań, koszty działań, jakość wyników projektu, kalendarze zasobów. Firma AMBICO określa również, jeżeli jest taka potrzeba, zasoby działań tj. potrzebne normatywne NR na jednostkę obejmujące - ludzi (L), materiały (M) i sprzęt (S). Przygotowujemy również analizy stosowania czystych technologii w realizowanych projektach, doradzamy w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ekologicznymi źródłami energii EZE) takimi jak: FOTOWOLTAIKA, pompy ciepła, automatyka.

Oferta cenowa zależy od zakresu doradztwa i jest każdorazowo negocjowana z klientem.