Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) jest kluczem do efektywnej działalności firmy, analizy przepływów pracy, analizy punków węzłowych firmy, analizy tzw. „wąskich gardeł” i sprawowania skutecznej kontroli nad tworzeniem produktu dla klienta. Zarządzanie procesami biznesowymi obejmuje identyfikację procesów, analizę procesów, optymalizację procesów, pomiar procesów, korektę procesów oraz ich doskonalenie. Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z modelowaniem procesów biznesowych obejmujące: identyfikację, analizę, optymalizację i wizualizację procesów. Wizualizacja, analiza i przekazywanie złożonych informacji o procesach jest wykonywane w oparciu o program Office Visio. Przygotowane diagramy działań w procesach pomagają firmie w analizie złożonych informacji, zaś zdobyta w ten sposób wiedza pozwala podejmować trafne decyzje biznesowe.

Oferta cenowa dotycząca modelowania procesów biznesowych jest zależna od złożoności firmy i jest każdorazowo negocjowana z klientem.