Firma AMBICO wykonuje opisy struktur organizacyjnych, mapowanie procesów i ich wzajemnych powiązań, atestacje stanowisk pracy, opracowuje kompleksowe stanowiskowe karty pracy, które uwzględniają zastępstwa, podległości służbowe, przepływy pracy (WORKFLOW) między stanowiskami pracy, uzyskiwane produkty cząstkowe na stanowisku pracy, obowiązki i uprawnienia na stanowisku pracy i zadania. Firma AMBICO doradza w zakresie systemów ocen pracowniczych i systemów motywacyjnych . Firma wykonuje audity organizacyjne, opracowuje procedury i instrukcje pracy, strategie i plany rozwojowe itp. Firma projektuje i wdraża kompleksowe systemy organizacyjne takie jak: zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania transportem żywności.

Oferta cenowa zależy od wykonywanych prac i złożoności organizacyjnej / funkcjonalnej firmy i jest każdorazowo negocjowana z klientem.