Nadzory systemów zarządzania mogą być świadczone zarówno w przypadku małych, jak i średnich firm. W małych firmach nadzór będzie stanowił uzupełnienie dla własnych zasobów ludzkich, natomiast w przypadku średnich firm pozwoli na ograniczenie tworzenia działów zajmujących się wyłącznie administrowaniem systemu zarządzania. Stąd też korzyści z zastosowania takiego rozwiązania będą dotyczyły profesjonalnego podejścia do dbania o system, jednocześnie bez konieczności ponoszenia obciążeń związanych z zatrudnieniem własnych pracowników. Nadzór systemów zarządzania, wykonywany przez firmę AMBICO, polega na zapewnieniu utrzymania aktualnej dokumentacji systemu, przygotowaniu przeglądów systemu, przeprowadzaniu okresowych auditów wewnętrznych, przygotowaniu firmy do auditów kontrolnych jednostki certyfikującej, wspomaganiu w doskonaleniu systemów oraz przeprowadzaniu okresowych szkoleń dla pracowników firmy.

Konsultowanie systemów zarządzania ma miejsce w sytuacji, kiedy firma chce własnymi siłami zaprojektować i wdrożyć odpowiedni system zarządzania (lub w trakcie jego funkcjonowania) i oczekuje wsparcia zewnętrznego konsultanta. W takim przypadku konsultant, przy wykorzystaniu telekonferencji, e-maili, komunikacji telefonicznej lub spotkań w firmie, wspomaga proces zaprojektowania i wdrożenie systemu zarządzania lub funkcjonowania systemu, udzielając wskazówek lub weryfikując rozwiązania opracowane przez firmę. Zaletą samodzielnie zaprojektowanego i wdrożonego systemu jest utożsamianie się pracowników z systemem, bez konieczności specjalnych szkoleń wdrażających. Zakres usługi konsultowania systemu może również objąć szkolenia z wymagań norm, standardów i publikacji standaryzacyjnych, przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz asystę podczas auditu certyfikującego, co pozwala firmie na kompleksowe przygotowanie się do certyfikacji.

Oferta cenowa konsultowania i nadzoru systemu zależy od wielkości organizacji i jest każdorazowo negocjowana z klientem. W przypadku klientów, którzy korzystali z usług doradczych firmy AMBICO w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemów zarządzania, stosowane są rabaty.