Firma opracowuje i doradza przy samodzielnym opracowaniu planów marketingowych, które dokumentują jakie działania musi podjąć firma, aby osiągnąć swoje założone cele marketingowe. Planowanie marketingowe pełni ważną rolę w osiągnięciu sukcesu rynkowego, określa ramy działania i mobilizuje do działania. Dzięki planowi marketingowemu przedsiębiorstwo uzyskuje wizję działania (marketingowy cel strategiczny), określa sposoby i metody osiągania celów i prowadzi kontrolę nad prawidłowym przebiegiem działań. AMBICO wspólnie z przedsiębiorstwem ustala formalną strukturę planu w zależności od potrzebnych komponentów (np. uwzględnienia badań marketingowych, które wykonano wcześniej). W pełnej wersji wykonywany jest plan marketingowy obejmujący: doprecyzowanie lub ustalenie misji związanej z zaspokajaną potrzebą klienta firmy, cele marketingowe i finansowe, analizę PEST, analizę 5S PORTERA (odbiorców, dostawców, konkurencji, barier wejścia i wyjścia.), analizę SWOT / KCS, określenie pozycji strategicznej, wybór działań firmy w zakresie 7P w celu jak najlepszego dopasowania się do otoczenia makro i sektorowego, tj. wykorzystania szans i unikania zagrożeń, ustalenie harmonogramu działań marketingowych, określenie budżetu marketingowego na realizację planu, opis działań kontrolnych.

Oferta cenowa wykonania planu marketingowego jest zależna od jego zakresu i jest każdorazowo negocjowana z klientem.