Wykonujemy analizy rynku, badania rynkowe i marketingowe. Przedsiębiorstwo sukcesu musi znać wzajemne powiązania i zależności między podmiotami rynku i wyrobami kształtującymi podaż i popyt w otoczeniu gospodarczym oraz społecznym firmy. Analizy i badanie rynku pozwalają na rozpoznanie mechanizmów rynkowych, ich struktury, stanu i rozwoju w celu stworzenia danych do podejmowania decyzji obarczonych możliwie najmniejszym ryzykiem. Firma wykonuje badania uwarunkowań bliskiego i dalekiego otoczenia firmy np. PEST (budowane są scenariusze zmian w otoczeniu), 5S PORTERA (wielkość rynku nabywców, wielkość sprzedaży, ilu działa konkurentów, jaką maja siłę, jaka jest walka konkurencyjna w sektorze – kosztem, jakością, w niszy rynkowej) oraz KCS i SWOT, w tym badanie zasobów firmy, stosowanych technologii i technik. AMBICO wykonuje ogólne badania potrzeb klientów i popytu w sektorze i na nowych rynkach. Oferowane prace obejmują również badania elementów 4P marketingu MIX, wykonywane są badania produktu (np. stopień zaspokajania potrzeb przez produkt, jakość produktu, potrzeby i wymagania dotyczące właściwości produktu na danym rynku, opakowanie i marka), badania związane z ceną (np. akceptowalność ceny, elastyczność cenowa popytu), badania związane z dystrybucją (np. efektywność i skuteczność kanałów dystrybucji, analiza nowych kanałów sprzedaży w oparciu o sklep internetowy) oraz badania związane z promocją (np. skuteczność promocji, efektywne środki promocji dla danych produktów).

Firma AMBICO świadczy usługi w zakresie badań rezultatów działań firmy obejmujące wyniki sprzedaży (grupowanie klientów strategicznych i okazjonalnych oraz produktów strategicznych i okazjonalnych), udziały w rynku w ujęciu konkurencji, wizerunku firmy (np. rozpoznawalność, wizerunek, dostępność do firmy). AMBICO przeprowadza badania pozycjonowania stron internetowych i raportuje działania polepszające pozycję strony.

Oferta cenowa wykonania badań marketingowych jest zależna od ich przedmiotu oraz zakresu i jest każdorazowo negocjowana z klientem.