System Q-BSC

Q-BSC (Quality - Balanced Scorecard) to system powstały w wyniku integracji systemu zarządzania strategicznego z systemem procesowego zarządzania jakością, transformujący cele strategiczne firmy i cele jakościowe na jej działania operacyjne. U podstaw systemu Q-BSC tkwi teza, że o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa decyduje połączenie zarządzania strategicznego, decydującego o kierunkach rozwoju firmy oraz zarządzania oczekiwaną wartością produktów dla klienta. W systemie Q-BSC przede wszystkim określane są cele biznesowe firmy i strategie ich osiągania związane z rozwojem firmy zarówno w istniejących jak i nowych sektorach działalności. Z kolei zarządzanie jakością podąża za celami biznesowymi firmy, uwzględniając poziom jakości procesów wytwórczych i wyrobów oczekiwanych przez klientów na danym rynku. W rozwiązaniu Q-BSC cele strategiczne powiązane są ze sobą ścieżkami strategicznymi w postaci łańcuchów przyczynowo – skutkowych i transformowane są na procesy firmy, natomiast tworzenie wartości dla klienta opiera się na łańcuchu procesów, które uwzględniają potrzeby klienta w zakresie oczekiwanej wartości kupowanych produktów.
System Q-BSC eliminuje wady, często oderwanego od biznesu systemu zarządzania jakością, np. wdrożonego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Nie jest skoncentrowany na rozbudowanych dokumentach systemowych, lecz na rozwojowych celach strategicznych i operacyjnych, powiązanych z oczekiwaną wartością produktów firmy na danym rynku.

Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu Q-BSC
w zakresie przeprowadzenia analizy strategicznej, opracowania celów firmy i strategii przewagi konkurencyjnej
w sektorze, określenia mierników i wartości celów strategicznych, opracowania programów realizacji celów strategicznych, opracowania struktury organizacyjnej w oparciu o domeny biznesowe oraz integracji rozwoju firmy z systemem tworzenia wartości produktów dla klientów.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu Q-BSC jest zależna od złożoności firmy i jest każdorazowo negocjowana z klientem.