Bezpieczeństwo żywności - System ISO 22000 / HACCP

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodne z normą ISO 22000:2005, stosuje się w firmach należących do łańcucha żywnościowego, które chcą wykazać swoją zdolność do panowania nad zagrożeniami bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez człowieka.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 oparte są na elementach kluczowych dla bezpieczeństwa żywności w obszarze łańcucha żywnościowego, obejmujących: interaktywną komunikację, programy wstępne, operacyjne programy wstępne, programy HACCP oraz weryfikację skuteczności funkcjonowania systemu.
Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu systemu bezpieczeństwa żywności w dowolnej jednostce certyfikującej wykonującej tego typu usługi – BVC, DNV i innych. System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 może zostać zintegrowany z systemem jakości ISO 9001. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmuje między innymi: analizę obowiązujących przepisów prawnych, związanych z funkcjonowaniem firmy w zakresie bezpieczeństwa żywności, określenie procesów technologicznych potrzebnych do realizacji bezpiecznych wyrobów, opracowanie programów wstępnych dotyczących zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, przeprowadzenie analizy zagrożeń, wybór środków nadzoru, opracowanie operacyjnych programów wstępnych i/lub planów HACCP, szkolenie wdrożeniowe dla pracowników objętych systemem, przeprowadzenie auditu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zależna od wyboru zakresu systemu oraz złożoności procesów technologicznych i jest każdorazowo negocjowana
z klientem.