Bezpieczeństwo żywności – IFS logistic

Jakość i bezpieczeństwo żywności – IFS Logistics

IFS Logistics jest standardem do auditowania usług logistycznych w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu. Właścicielem Standardu jest IFS Management GmbH, nowa wersja IFS Logistic 2 weszła w życie z dniem 1 grudnia 2012 r. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów w logistyce opiera się na: identyfikacji procesów niezbędnych dla systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności; określeniu kolejności i zależności między procesami; określeniu kryteriów i metod wymaganych dla zapewnienia skutecznych działań i kontroli tych procesów; zapewnieniu dostępności informacji koniecznej do wsparcia działań i monitorowania procesów; pomiarze, monitorowaniu i analizie procesów; wdrażaniu czynności niezbędnych dla uzyskania zaplanowanych rezultatów i ciągłego rozwoju. IFS Logistics jest standardem do auditowania firm, których działalność jest ukierunkowana na transport, magazynowanie, dystrybucję, załadunek/rozładunek żywności i produktów przemysłowych. Dotyczy to wszystkich rodzajów działalności: transport drogowy, kolejowy lub wodny; produktów mrożonych/chłodzonych lub produktów transportowanych w warunkach otoczenia.
Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu zgodnego ze standardem IFS Logistics, w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu systemu. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu IFS Logistics obejmuje między innymi: system HACCP zgodny z CODEX ALIMENTARIUS, odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, procesy logistyczne, standard zakładu, szkolenie wdrożeniowe dla pracowników objętych systemem oraz przeprowadzenie auditu wewnętrznego. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu zgodnego ze standardem IFS Logistics jest zależna od zakresu zastosowania standardu oraz wielkości organizacji i jest każdorazowo negocjowana z klientem.