Bezpieczeństwo żywności w transporcie

Firma AMBICO świadczy kompleksowe usługi doradcze dla firm transportowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w czasie jej transportu. Usługi doradcze obejmują analizę stanu istniejącego związanego z bezpieczeństwem żywności, opracowanie i wdrożenie praktycznych systemów bezpieczeństwa żywności zgodnych z wymaganiami prawa polskiego i europejskiego oraz wymaganiami normalizacyjnymi jakimi jak: ISO 9001, ISO 22000, GHP, GMP, HACCP, BRC, IFS Logistics. Ponadto firma AMBICO świadczy usługi doradcze dotyczące: świadectw ATP, decyzji sanitarnych, przygotowania środków transportu do inspekcji sanitarnych instytucji kontrolnych oraz świadectw wzorcowania urządzeń termografów, termometrów i pirometrów. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu oraz prowadzenia dokumentacji sanitarnej środków transportu.

Oferta cenowa jest zależna od zakresu prac i jest każdorazowo negocjowana z klientem.