System AQAP

System AQAP 2110 lub AQAP 2120 są to systemy zapewnienia jakości stosowane wśród dostawców dla wojska. Systemy AQAP zawierają wymagania NATO dotyczące jakości i są systemami kontraktowymi, tzn. mającymi zastosowanie w przypadku wprowadzenia takiego wymagania do umowy pomiędzy dostawcą a zamawiającym wojskowym. Wymagania AQAP 2110 i 2120 stanowią uzupełnienie i rozszerzenie norm ISO serii 9000 i nie mogą funkcjonować oddzielnie jako niezależne systemy, tzn. aby spełnić wymagania AQAP należy posiadać certyfikat ISO 9001.
Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu AQAP 2110 lub AQAP 2120, w zakresie gwarantującym uzyskanie certyfikatu systemu jakości AQAP w jednostce certyfikującej – Zakładzie Systemów Jakości i Zarządzania (ZSJiZ) w Warszawie. System AQAP jest projektowany jako rozszerzenie ISO 9001 z uwzględnieniem charakteru organizacji oraz w możliwie prosty sposób. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu AQAP może zostać wykonane jako uzupełnienie już wdrożonego ISO 9001 lub jako nowy zintegrowany system ISO 9001 / AQAP 2110 lub AQAP 2120. Dodatkowo firma AMBICO zapewnia asystę konsultanta podczas auditu certyfikującego oraz 3 miesięczny bezpłatny nadzór nad systemem po audicie certyfikującym. Istnieje również możliwość zawarcia stałej umowy w zakresie nadzoru nad systemem, przeprowadzania auditów wewnętrznych lub konsultowania systemu.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu AQAP jest zależna od złożoności i rodzaju procesów w organizacji oraz jest każdorazowo negocjowana z klientem.