Nadzory systemów

Nadzory systemów zarządzania mogą być świadczone zarówno w przypadku małych, jak i średnich firm. W małych firmach nadzór będzie stanowił uzupełnienie dla własnych zasobów ludzkich, natomiast w przypadku średnich firm pozwoli na ograniczenie tworzenia działów zajmujących się wyłącznie administrowaniem systemem zarządzania. Stąd też korzyści z zastosowania takiego rozwiązania będą dotyczyły profesjonalnego podejścia do dbania o system, jednocześnie bez konieczności ponoszenia obciążeń związanych z zatrudnieniem własnych pracowników.
Nadzór systemów zarządzania, wykonywany przez firmę AMBICO, polega na zapewnieniu utrzymania aktualnej dokumentacji systemu, przygotowaniu przeglądów systemu, przeprowadzaniu okresowych auditów wewnętrznych, przygotowaniu firmy do auditów kontrolnych jednostki certyfikującej, wspomaganiu w doskonaleniu systemów oraz przeprowadzaniu okresowych szkoleń dla pracowników firmy.

Oferta cenowa nadzoru systemu zależy od wielkości organizacji i jest każdorazowo negocjowana z klientem. W przypadku klientów, którzy korzystali z usług doradczych firmy AMBICO w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemów zarządzania, stosowane są rabaty.