Konsultowanie systemów

Konsultowanie systemów zarządzania ma miejsce w sytuacji, kiedy firma chce własnymi siłami zaprojektować i wdrożyć odpowiedni system zarządzania lub w trakcie jego funkcjonowania i oczekuje wsparcia zewnętrznego konsultanta. W takim przypadku konsultant, przy wykorzystaniu telekonferencji, e-maili, komunikacji telefonicznej lub spotkań w firmie, wspomaga proces zaprojektowania i wdrożenie systemu zarządzania lub funkcjonowania systemu, udzielając wskazówek lub weryfikując rozwiązania opracowane przez firmę. Zaletą samodzielnie zaprojektowanego i wdrożonego systemu jest od razu utożsamianie się pracowników z systemem, bez konieczności specjalnych szkoleń wdrażających.
Zakres usługi konsultowania systemu może również objąć szkolenia z wymagań norm, standardów i publikacji standaryzacyjnych, przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz asystę podczas auditu certyfikującego, co pozwala firmie na kompleksowe przygotowanie się do certyfikacji.

Oferta cenowa konsultowania systemów zależy od zakresu usługi i jest każdorazowo negocjowana z klientem.