Wygrany przetarg na wdrożenie systemu ISO 9001

Firma AMBICO wygrała w grudniu 2008 roku przetarg na zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Centrum Informatyki Sp. z o.o. w Tychach. System jakości obejmie swoim zakresem: projektowanie, wdrażanie, administrowanie i hosting oprogramowania komputerowego; serwis sprzętu komputerowego; projektowanie i wykonawstwo sieci WLAN, LAN i MAN. Spółka Centrum Informatyki w Tychach zatrudnia 120 osób i jest integratorem rozwiązań informatycznych największej firmy wydobywczej w Europie - Kompani Węglowej S.A.

Opracowanie dokumentacji HACCP / GHP

W bardzo krótkim czasie – w ciągu miesiąca lipca 2008 roku, firma AMBICO, jako podwykonawca, opracowała cztery dokumentacje HACCP / GHP dla poszczególnych kanałów sprzedaży żywności – punktów detalicznych, hurtowni, sklepów i kawiarni, ogólnopolskiej firmy.

Wdrożenie systemu ISO 9001

W terminie od początku roku do czerwca 2008 roku, firma AMBICO zaprojektowała i wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w firmie POL-INSTAL BIURO REALIZACJI USŁUG INWESTYCYJNYCH. System swoim zakresem obejmuje projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych. Obecnie trwa okres walidacji systemu i przygotowania do certyfikacji, która planowana jest na drugą połowę roku.

Cykl szkoleniowy

Firma AMBICO przeprowadziła w czerwcu 2008 roku, cykl szkoleniowy w katowickiej firmie informatycznej z zasad zarządzania jakością według standardów ISO. Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na praktyczne aspekty wymagań normy ISO/IEC 90003:2004 oraz normy PN-EN ISO 9001:2001 w firmie wytwarzającej oprogramowanie.

Wdrożenie systemu ISO 9001

Kolejnym zleceniem realizowanym w 2008 roku przez firmę AMBICO jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu ISO 9001 w warszawskiej firmie teleinformatycznej IST Sp. z o.o. zajmującej się instalacją uruchomieniem i serwisem systemów teleinformatycznych, wdrażaniem oprogramowania komputerowego oraz przeprowadzaniem szkoleń w zakresie teleinformatyki.

Akredytacja PARP

Od dnia 16.07.2008 roku firma AMBICO jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO_WKP), Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”, realizowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w dziedzinie – jakość.

Wdrożenie zintegrowanego systemu ISO 9001 i HACCP

Normy ISO
W kwietniu 2008 roku, zakończyło się w firmie PHU SMOLEŃ, zajmującej się skupem pszenicy i rzepaku, suszeniem i czyszczeniem, przechowywaniem i składowaniem ziarna oraz usługami transportowymi, wdrożenie zintegrowanego systemu ISO 9001:2000 i systemu HACCP - stanowiącego uzupełnienie systemu jakości w zakresie zapewnienia szczególnego nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym ziarna podczas skupu i produkcji.

Wdrożenie systemu ISO 9001

Comfortel, telekomunikacja
W grudniu 2006 roku, firma COMFORTEL Sp. z o.o., zajmująca się produkcją oprogramowania komputerowego, integracją systemów telekomunikacyjnych i informatycznych oraz świadczeniem usług serwisowych, zleciła Ambico (dawniej C.P.) zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

Certyfikat ARP S.A.

Agencja Rozwiju Pomorza
W dniu 8.03.2007 ekspert współpracujący z firmą AMBICO otrzymał Certyfikat Kierowników Projektów Europejskich, wydany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie:

  • Narodowej Strategii Spójności (NSS),
  • krajowych i regionalnych programów operacyjnych (PO IŚ, PO RPW, PO KL, PO IG, PO EWT i RPO),
  • zarządzania cyklem projektu zgodnie z regułami UE,

Strony