ISO9001:2008 i HACCP w COMMET TRANS

Firma AMBICO, doradzająca w zakresie bezpieczeństwa transportu żywności w firmach przewozowych, wdrożyła w pierwszej połowie 2013 roku zintegrowany system ISO9001:2008 i HACCP w COMMET TRANS. Firma transportowa COMMET TRANS jest jednym z liderów w obsłudze ładunków do krajów UE oraz Skandynawii i obecnie wdraża system IFS Logistics. COMMET TRANS specjalizuje się w transporcie „door-to-door” - od nadawcy do odbiorcy bez zbędnych przeładunków oraz „just in time” - bezpośrednio na produkcję bez potrzeby magazynowania. Stosowanie systemu GPS pozwala na bezpieczny przewóz i kontrolę powierzonego towaru. Firma posiada w kooperacji ponad 60 zestawów transportowych umożliwiających przewozy towarów w kontrolowanej temperaturze.

ISO 9001 HCCP

ISO 22000:2005 i ISO 9001:2008 w firmie transportowej

Det Norske Veritas (DNV) we wrześniu 2010 przeprowadziła audit certyfikacyjny systemów ISO 9001 / ISO 22000 wdrożonych przez AMBICO w firmie transportowej D&P. Spółka D&P Logistics S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze skandynawskich producentów ryb, w tym głównie łososia norweskiego i jest największym polskim operatorem logistycznym obsługującym rynek północnej Skandynawii. Oprócz przewozu produktów rybnych D&P prowadzi krajową i międzynarodową spedycję innych towarów spożywczych, takich jak drób, warzywa i owoce, lekarstwa, lody, mrożone pieczywo i słodycze.

DET NORSKE VERITAS ISO 9001 DET NORSKE VERITAS ISO 22000

Integracja ISO 9001:2008, BPM i ZKP

ambient-systemSpółka Ambient-System podpisała w kwietniu 2010 roku z firmą AMBICO umowę na wykonanie systemu zarządzania jakością obejmującego: system ISO 9001, Business Process Management (BPM) oraz Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Ambient-System Sp. z o.o. jest wiodącym producentem systemów obiektowych – nagłośnieniowych, pożarowych i komunikacyjnych, który zrealizował między innymi nagłośnienie na nowym stadionie Lecha Poznań w ramach inwestycji na EURO2012.

ISO 9001:2008 w Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.

Elektrotechnika Mors
W maju 2010 roku, firma AMBICO zakończyła proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie Elektrotechnika „Mors” Sp. z o.o., która jest jedną z największych sieci dystrybucyjnych w branży elektrotechnicznej w Polsce. Firma prowadzi działalność gospodarczą od 1990 roku oraz posiada 79 oddziałów handlowych na terenie całej Polski. Fachową pomocą klientom służy blisko 400 osób.

PCA QMS

Szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego w oparciu o metodę Balanced Scorecard - BSC

Firma doradztwa organizacyjnego AMBICO jako podwykonawca Europejskiej Grupy Doradczej z Kalisza przeprowadziła w grudniu 2009 roku szkolenie z zakresu nowoczesnego zarządzania strategicznego w oparciu o metodę Balanced Scorecard (BSC). Metoda BSC pozwala na bardzo skuteczne ukierunkowanie organizacji przedsiębiorstwa na realizację strategii przewagi konkurencyjnej na rynku oraz stanowi wielowymiarowy system pomiaru efektywności firmy, który nie ogranicza się jedynie do finansów, ale obejmuje również perspektywę klienta, perspektywę procesów wewnętrznych oraz perspektywę rozwoju.

Audit certyfikujący w EUROTRANS

Firma EUROTRANS Sp. z o.o. jest już po audicie certyfikującym systemy ISO 9001 i ISO 22000 / HACCP, który miał miejsce 3 i 4 grudnia 2009. Dzięki wysiłkowi pracowników proces auditu przebiegł w bardzo dobrej atmosferze oraz nie stwierdzono żadnych niezgodności z wymaganiami norm i własnymi ustaleniami firmy.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 22000

Wdrożenie systemu ISO 9001 oraz ISO 22000

W listopadzie 2009 r. w firmie spedycyjnej EUROTRANS Sp. z o.o. z Gdańska został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BVC Sp. z o.o. audit adekwatności (wstępny) systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, zaprojektowanych i konsultowanych przez firmę AMBICO. W czasie auditu adekwatności auditor wiodący jednostki certyfikującej potwierdził wdrożenie systemów ISO 9001 i ISO 22000 i tym samym skuteczne przygotowanie EUROTRANS Sp. z o.o. do auditu certyfikującego.

Wdrożenie systemu ISO 9001 oraz AQAP 2110

Nord Investments
W biurze projektowym NORD INVESTMENTS S.A. z Gdańska firma AMBICO zakończyła pod koniec października 2009 wdrożenie zaprojektowanego w ciągu 4 miesięcy zintegrowanego systemu ISO 9001:2008 / AQAP 2110:2006. NORD INVESTMENTS S.A. jest jednym z nielicznych biur projektowych w Polsce, które może wykazać się funkcjonowaniem systemu ISO 9001 i systemu zapewnienia jakości zgodnego z publikacją standaryzacyjną NATO AQAP 2110:2006, stosowanego w przypadku realizacji umów z zamawiającym wojskowym.

Wdrożenie systemu ISO 9001

Centrum Informatyczne
W sierpniu 2009 r., wdrożony przez firmę AMBICO system zarządzania jakością w Centrum Informatyki Sp. z o.o. w Tychach, przeszedł pomyślnie proces oceny zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) oraz oceny skuteczności funkcjonowania. System jakości w CI Sp. z o.o., zatrudniającej ponad 140 osób, został zbudowany na zasadzie wyodrębnienia istotnych procesów biznesowych dla różnych linii produktowych (14 linii produktowych) i pogrupowania linii produktowych o podobnych cechach technologicznych.

Wręczenie certyfikatuNastępnie wsparto funkcjonowanie procesów procedurami operacyjnymi, dzięki czemu uzyskano standaryzację i powtarzalność działań w procesach. Ostatecznie zaprojektowano do procesów odpowiednie metody monitorowania i pomiarów, w celu zapewnienia zdolności procesów do dostarczania wyrobów bez wad.

Pierwsze wdrożenie AQAP

W styczniu 2009 roku, firma AMBICO zaprojektowała i wdrożyła w ZRUO Sp. z o.o. system zarządzania jakością zgodny z nowym wydaniem PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnej AQAP 2120:2006.

Strony