Wdrożenie zintegrowanego systemu ISO 9001 i HACCP

Normy ISO
W kwietniu 2008 roku, zakończyło się w firmie PHU SMOLEŃ, zajmującej się skupem pszenicy i rzepaku, suszeniem i czyszczeniem, przechowywaniem i składowaniem ziarna oraz usługami transportowymi, wdrożenie zintegrowanego systemu ISO 9001:2000 i systemu HACCP - stanowiącego uzupełnienie systemu jakości w zakresie zapewnienia szczególnego nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym ziarna podczas skupu i produkcji.
Przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BVC Sp. z o.o. audit wykazał, że firma PHU SMOLEŃ została kompleksowo i skutecznie przygotowana przez firmę doradczo - technologiczną AMBICO do certyfikacji systemu jakości, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i potrzeby organizacji. Istotę systemu stanowił proces zakupów – skup ziarna pszenicy i rzepaku, zapewniający odpowiednią ocenę i wybór dostawców ziarna oraz funkcjonowanie laboratorium pomiarowego oceniającego parametry jakościowe ziarna. Właściwe sterowanie przechowywaniem ziarna zapewniono poprzez opracowanie instrukcji sterowania procesem produkcyjnym oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.