Wdrożenie systemu ISO 9001 oraz ISO 22000

W listopadzie 2009 r. w firmie spedycyjnej EUROTRANS Sp. z o.o. z Gdańska został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BVC Sp. z o.o. audit adekwatności (wstępny) systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, zaprojektowanych i konsultowanych przez firmę AMBICO. W czasie auditu adekwatności auditor wiodący jednostki certyfikującej potwierdził wdrożenie systemów ISO 9001 i ISO 22000 i tym samym skuteczne przygotowanie EUROTRANS Sp. z o.o. do auditu certyfikującego.