Wdrożenie systemu ISO 9001

Centrum Informatyczne
W sierpniu 2009 r., wdrożony przez firmę AMBICO system zarządzania jakością w Centrum Informatyki Sp. z o.o. w Tychach, przeszedł pomyślnie proces oceny zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) oraz oceny skuteczności funkcjonowania. System jakości w CI Sp. z o.o., zatrudniającej ponad 140 osób, został zbudowany na zasadzie wyodrębnienia istotnych procesów biznesowych dla różnych linii produktowych (14 linii produktowych) i pogrupowania linii produktowych o podobnych cechach technologicznych.

Wręczenie certyfikatuNastępnie wsparto funkcjonowanie procesów procedurami operacyjnymi, dzięki czemu uzyskano standaryzację i powtarzalność działań w procesach. Ostatecznie zaprojektowano do procesów odpowiednie metody monitorowania i pomiarów, w celu zapewnienia zdolności procesów do dostarczania wyrobów bez wad.

W sprawnym wdrożeniu systemu jakości miała swój udział sama firma, która powołała energiczną Panią Pełnomocnik ds. Jakości oraz zespół wykwalifikowanych auditorów wewnętrznych.