Wdrożenie systemu ISO 9001

Comfortel, telekomunikacja
W grudniu 2006 roku, firma COMFORTEL Sp. z o.o., zajmująca się produkcją oprogramowania komputerowego, integracją systemów telekomunikacyjnych i informatycznych oraz świadczeniem usług serwisowych, zleciła Ambico (dawniej C.P.) zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
System zarządzania jakością został oparty o pełne zarządzanie procesowe, zapewniające elastyczne funkcjonowanie organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie skuteczności i efektywności przebiegu i nadzorowania procesów, przy jednoczesnej minimalizacji zbiurokratyzowania organizacji.
Trudność zaprojektowania systemu w COMFORTEL Sp. z o.o. była związana z szerokim zakresem działalności biznesowej, obejmującej zaawansowane technologicznie produktu i usługi oraz wymogiem zachowania kreatywności organizacyjnej. Ponadto wdrożony system jakości został tak zaprojektowany, żeby firma COMFORTEL mogła minimalizować koszty złej jakości oraz w sposób skuteczny spełniać potrzeby swoich klientów oraz oferować innowacyjne produkty nowym klientom. Obecnie COMFORTEL Sp. z o.o. jest w trakcie doskonalenia organizacji i wdrażania metod jakościowych.