Szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego w oparciu o metodę Balanced Scorecard - BSC

Firma doradztwa organizacyjnego AMBICO jako podwykonawca Europejskiej Grupy Doradczej z Kalisza przeprowadziła w grudniu 2009 roku szkolenie z zakresu nowoczesnego zarządzania strategicznego w oparciu o metodę Balanced Scorecard (BSC). Metoda BSC pozwala na bardzo skuteczne ukierunkowanie organizacji przedsiębiorstwa na realizację strategii przewagi konkurencyjnej na rynku oraz stanowi wielowymiarowy system pomiaru efektywności firmy, który nie ogranicza się jedynie do finansów, ale obejmuje również perspektywę klienta, perspektywę procesów wewnętrznych oraz perspektywę rozwoju.