Pierwsze wdrożenie AQAP

W styczniu 2009 roku, firma AMBICO zaprojektowała i wdrożyła w ZRUO Sp. z o.o. system zarządzania jakością zgodny z nowym wydaniem PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnej AQAP 2120:2006. System ISO 9001 oraz AQAP objął swoim zakresem wszystkie prace związane z remontami statków, dotyczące: prac ślusarskich i spawalniczych; remontów silników głównych i pomocniczych; remontów silników spalinowych na lądzie; wykonywania, przeróbek i przeglądów systemów CO2; remontów elektrowni awaryjnych (agregatów spalinowych); przeglądów kotłów VX i LAMONTA; remontów pomp wirowych i śrubowych; zaopatrzenia technicznego statków.